bojovky

Občasník Bojovky.info

Kalendář událostí

leden 2020
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Videogalerie

Antibully a CATS seminář v Roztokách u Prahy - 27.04.2013 Antibully a CATS seminář v Roztokách u Prahy - 27.04.2013
Duration: 77
Date: June 5, 2014
Views: 773
Roztocký Drsoň Junior (2015) Roztocký Drsoň Junior (2015)
Duration: 200
Date: September 15, 2015
Views: 252
Roztocký Drsoň Junior (2016) Roztocký Drsoň Junior (2016)
Duration: 385
Date: October 10, 2016
Views: 219

Spolupracujeme

Společenství proti šikaně

Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. Vítaní jsou seriózní zájemci se sociálním cítěním, ochotní se dále vzdělávat.

Číst dál...

Reference

Prevence šikany

„Mně se kurz pro děti moc líbil. Během kurzu měly děti  vlastní prožitek z konfliktu, což považují za hodně důležité. Rozhodně doporučuji.“
Petr

Číst dál...

Webináře

Níže naleznete zdarma dostupné webináře převzaté ze stránek FAST Defense USA. V současné době jsou pouze v angličtině, nicméně postupně budeme dodávat české titulky. Webináře organizuje Bill Kipp a Dik Chance a přednáší tam základní aspekty FAST Defense a sebeobrany obecně.

Číst dál...

Semináře - Děti

FAST – Prevence šikany a pravidla komunikace s cizí osobou

V šikaně nejde jenom o to, že vás někdo zbije, či vás uráží, ale že vám berou vaši důstojnost!
 
Velikost skupiny: ~12-15 účastníků/skupinu
Doba trvání: 1.5-2 hodiny (záleží na unavenosti skupiny)
Cena: 4.500 Kč/seminář/skupinu
Další požadavky:
 - Místnost o minimální rozloze 12x15m
 - Podložky (např. karimatky) pro účastníky, aby si v úvodu semináře mohli sednout. Pak již nebudou potřeba, jelikož účastníci budou neustále v pohybu

 

Program semináře

1. Část: PREVENCE ŠIKANY
 • Co je to šikana
 • Úloha strachu
 • Využití intuice („spidermanův 6. smysl“)
 • Pravidla efektivní neverbální komunikace
 • Pravidla efektivní verbální deeskalace konfliktu
 • Bezpečná vzdálenost
 • Bezpečné místo
 • Verbální konfliktní scénář
 
2. Část: PRAVIDLA KOMUNIKACE S CIZÍ OSOBOU
 • Základní pravidla komunikace s cizí osobou
 • Pravidla efektivní neverbální komunikace
 • Pravidla efektivní verbální deeskalace konfliktu
 • Využití běžných předmětů k obraně
 • Bezpečná vzdálenost
 • Bezpečné místo
 • Fyzické techniky k obraně
 • Verbální konfliktní scénář s využitím Predator obleku
 

Semináře - Dospělí

FAST ZÁKLADNÍ KURZ

FAST – Zvládání intenzivního konfliktu - Level 1 (cz)

Velikost skupiny: ~15-17 účastníků/skupinu
Doba trvání: 2.5-3 hodiny (záleží na unavenosti skupiny)
Cena: 6.000 Kč/seminář/skupinu
Další požadavky:
 - Místnost o minimální rozloze 12x15m
 - Podložky (např. karimatky) pro účastníky, aby si v úvodu semináře mohli sednout. Pak již nebudou potřeba, jelikož účastníci budou neustále v pohybu
 
PROGRAM SEMINÁŘE
 • Typy konfliktu
 • Fáze konfliktu (ABC)
 • Modulační dýchání ke zvládnutí intenzivního emočního stavu mysli
1. Fáze: SITUAČNÍ POVĚDOMÍ
 • Rozdíl mezi intuicí a instinktem
 • Situační povědomí (aneb “divný pocit (nejen) v břiše”)
 • Drily na aplikaci teorie do praxe
2. Fáze: NASTAVENÍ A KONTROLA VZDÁLENOSTI
 • Před-konfliktní faktory („zlaté momenty“)
 • Pravidla efektivní neverbální komunikace
 • Pravidla efektivní verbální deeskalace konfliktu
 • Klady a zápory agresivního/submisivního/asertivního komunikačního stylu
 • Příklady teritoriální a predátorské (verbální) agrese
 • Verbální konfliktní scénáře k aplikaci teorie do praxe
3. Fáze: (VY)ŘEŠENÍ KONFLIKTU
 • Aplikace Hick-Hymanova zákona ve fyzickém mezilidském konfliktu
 • Instinktivní úlekové reakce: strnutí – útěk – boj a jejich vliv na řešení konfliktu
 • Instinktivní obranné reakce: střecha a kopí a jejich využití ve (vy)řešení konfliktu
 • Typické chyby při řešení mezilidského konfliktu
 • Fyzické techniky k (vy)řešení mezilidského konfliktu
 • Verbální a fyzické konfliktní scénáře k aplikaci teorie do praxe

 

FAST - How to handle intensive conflict - Level 1 (en)

Group size: ~15-17 people/group
Duration: 2.5-3 hours (depends on how tired people will be at the final phase)
Price: 8.000 CZK/seminar/group
Special requirements:
 - room / gym 12x15m at least
 - mats so students can sit on a floor (at the beginning, then it will be interactive session)
 
GENERAL INFORMATION
 • Conflict types (nature, animal, human being)
 • Conflict phases (ABC)
 • Modulation breathing to handle intensive emotional state of mind
1. Phase: SITUATIONAL AWARENESS
 • What is intuition (vs. instinct)
 • Situational awareness aka “gut feeling”
 • Drills to apply theory into real life
2. Phase: BOUNDARY SETTING
 • Pre-conflict factors (“golden moments”)
 • Rules of effective nonverbal communication
 • Rules of effective verbal communication
 • Pros and cons of aggressive / submissive / assertive response
 • Samples of territory and predator aggression
 • Verbal conflict scenarios to verify theory into real life
3. Phase: CORE CONFIDENCE
 • Application of Hick-Hyman law in physical interpersonal conflict 
 • Instinctive reactions: Flight – Freeze – Fight and their impact to conflict (re)solution
 • Typical mistakes when (re)solving imminent interpersonal conflict
 • Practical tools (physical techniques) to use when (re)solving of a interpersonal conflict
 • Conflict scenarios including potential physical (re)solution of a interpersonal conflict

 

FAST POKROČILÝ KURZ

FAST – Zvládání intenzivního konfliktu - Level 2

Velikost skupiny: ~15-17 účastníků/skupinu
Doba trvání: ~4 hodiny (záleží na unavenosti skupiny)
Cena: 8.000 Kč/seminář/skupinu
Další požadavky:
 - Nutné absolvovat Základní kurz
 - Místnost o minimální rozloze 12x15m
 - Podložky (např. karimatky) pro účastníky, aby si v úvodu semináře mohli sednout. Pak již nebudou potřeba, jelikož účastníci budou neustále v pohybu
 
PROGRAM SEMINÁŘE
 • Zopakování látky Základního semináře
1. Fáze: SITUAČNÍ POVĚDOMÍ
 • Studie v Central Parku (New York) – klíčová studie v prevenci mezilidského konfliktu
2. Fáze: NASTAVENÍ A KONTROLA VZDÁLENOSTI 
 • Koncept „zdánlivého souhlasu“ při verbální komunikaci
 • Pokročilé verbální konfliktní scénáře k aplikaci teorie do praxe
3. Fáze: (VY)ŘEŠENÍ KONFLIKTU
 • Pokročilé fyzické techniky k (vy)řešení mezilidského konfliktu
 • Pokročilé verbální a fyzické konfliktní scénáře k aplikaci teorie do praxe
 • Útoky na zemi proti neozbrojenému agresorovi (6 různých druhů konfliktních scénářů)
 • Ohrožování nožem, holí i pistolí (7 různých druhů ohrožování, statické i dynamické útoky)

Představení systému

Fear Adrenal Stress Training Defense Systém

FAST Defense je systém výuky sebeobrany, který je po světě známý již více jak 15 let. Tento systém založil Bill Kipp v roce 1998. Bill je bývalý Marine Recon Team Leader a USMC pistol Sharp Shooter, který během svého působení u mariňáků měl možnost trénovat s armádními elitními oddíly celého světa. Po svém odchodu z armády se usídlil ve filipínské Manile, kde později získal černý pás v Arnis. Zde se živil jako vyhazovač a tělesný strážce. Své zkušenosti z armády, a poté i z civilu, později využil při tvorbě FAST Defense systému.

Číst dál...